ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 2200เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

สมัครงาน เทศบาลตำบลป่าตาล

เทศบาลตำบลป่าตาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๙ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗


ตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
จำนวน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
หมายเหตุ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑
  - เจ้าหน้าที่ธุรการ
  - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  - ช่างโยธา
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒
  - เจ้าพนักงานพัสดุ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  - นักพัฒนาชุมชน
  - นักวิชาการศึกษา

๓ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา

๑ อัตรา

๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา-

การรับสมัครสอบแข่งขัน
วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
วัน เวลา รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรและวิธีการสอบ/สรรหา เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
ลิงค์ประกาศ
ลิงค์เอกสารแนบ/ภาคผนวก
ประกาศเทศบาลตำบลป่าตาล เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖
-
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้