ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4156เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

เปิดสอบ กรมสรรพกร  12 ธ.ค.56 - 6 ม.ค.57


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ รวม 94 อัตรา 
 12 ธ.ค.56 - 6 ม.ค.57กรมสรรพากร มาเเล้ว !! 94 อัตรา!!! เข้ารับราชการ
-------------------------------------
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 94 อัตรา
ประเภททั่วไป ปฎิบัติงาน (วุฒิ ปวส.) ตำแหน่ง
---1.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
---2.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 29 อัตรา
---3.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 54 อัตรา
---------------------------------------
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.56 - 6 ม.ค.57
(มีการสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามาอีก 1 วิชา)
http://job.ocsc.go.th/images/Job/635216715586319224.pdf


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอกรมสรรพกรใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร
- ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
 เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
พนักงานภาษีสรรพากร

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399- 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1.   กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงใด
ก.  กระทรวงการคลัง
ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ง.  เป็นส่วนราชการอิสระไม่สังกัดกระทรวง
2.   ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
ก.  เงินกู้จากต่างประเทศ         ข.  ภาษีอากร
ค.  เงินได้จากการบริการของรัฐ      ง.  รัฐพาณิชย์
3.   แหล่งเงินได้ที่สำคัญมากที่สุดของรัฐคือ
ก.  รัฐพาณิชย์            ข.  เงินคงคลัง
ค.  เงินได้จากค่าปรับและค่าธรรมเนียม   ง.  ภาษีอากร
4.   ภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพาสามิตมีกี่ประเภท
ก.  3 ประเภท            ข.  4  ประเภท
ค.  5 ประเภท            ง.  6  ประเภท
5.   ข้อใดเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ก.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม            ข.  ภาษีสุรา
ค.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ            ง.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6.   ข้อใดไม่เป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ก.  ภาษีบุหรี่            ข.  ภาษีไพ่
ค.  ภาษีสุรา                 ง.  ภาษีโรงเรือน
7.   ประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับรัฐประเภทใดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก.  หลักถิ่นที่อยู่
ข.  หลักแหล่งเงินได้
ค.  หลักถิ่นที่อยู่และหลักสัญชาติ
ง.  หลักถิ่นที่อยู่และหลักแหล่งเงินได้

8.   นางสาวกุลสตรี ได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเจ้าพนักงานประเมิน สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพสามิต แต่เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้อง ได้มาปรึกษาท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร
ก.   ให้ฟ้องศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ข.   ให้อุทธรณ์การประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพาสามิตภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
ค.   ให้อุทธรณ์การประเมินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
ง.   ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
9.   วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ เพื่อ
ก.   เป็นรายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐ
ข.   เป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายรายได้
ค.   เป็นเครื่องมือของรัฐในการช่วยควบคุมการบริโภค
ง.   ถูกทุกข้อ
10.   ข้อใดเป็นภาษีอากรประเภทภาษีทางตรงทั้งหมด
ก.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ข.   ภาษีมรดก  และภาษีสรรพสามิต
ค.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ง.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีนำเข้าและส่งออก
11.   ภาษีที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้มากที่สุดคือภาษีใด
ก.  ภาษีไพ่  
ข.  ภาษีน้ำมัน
ค.  ภาษีสุรา  
ง.  ภาษีบุหรี่
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้