ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 2439เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

สมัครงาน กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายวัน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 300.-/วัน
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  กรมเจ้าท่า :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสถิติวิเคราะห์ สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า อาคาร 1 ชั้น 4 ถ.โยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โทร.022331311-8 ต่อ 268,269

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ต.ค. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


1.กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเปลี่ยนชื่อใหม่คือข้อใด
ก.      กรมเจ้าท่า                                     ค. กรมท่าเรือ
ข.      การขนส่งทางน้ำกรมเจ้าท่า      ง. พาณิชยราชนาวี
2.             เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็น กรมเจ้าท่า เมื่อปี พ.ศ. ใด
ก.      พ.ศ.  2551                                   ค.  พ.ศ.  2553
ข.      พ.ศ.  2552                                   ง.  พ.ศ.  2554
3.             ข้อใดคืออธิบดีกรมเจ้าท่า
ก.      นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ                              ค. นายณัฐ จับใจ
ข.      เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์                              ง. นายพงษ์วรรณ จารุเดชา
4.             ข้อใดคือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
ก.      สำนักงานเลขานุการกรม
ข.      กองกิจการระหว่างประเทศ
ค.      ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ง.       กองมาตรฐานคนประจำเรือ
5.             ข้อใดคือเรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย
ก.      เรือกำปั่น                                       ค.เรือเล็ก
ข.      เรือโป๊ะ                                          ง. เรือกล
6.             ข้อใดคือเรือโดยสาร
ก.      เรือที่ใช้ในการลำเลียงทหาร 
ข.      เรือที่ใช้สำหรับหาความสำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬา
ค.      เรือที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำ
ง.       เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 12 คน
7.             เจ้าพนักงานตรวจเรือ  ได้รับการแต่งตั่งจากส่วนใด
ก.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข.      เลขาธิการกระทรวงคมนาคม
ค.      อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
ง.      รองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
8.             ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทยในเมื่อใด
ก.      ผ่านเรือรบไทยหรือเรือรบต่างประเทศ
ข.      ขณะเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่าไทย และเมืองท่าต่างประเทศ
ค.      ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตย์ตก
ง.       ถูกทุกข้อ
9.             ข้อใดคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ก.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข.      นายกรัฐมนตรี
ค.      ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ง.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
10.      คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก.      6  ปี                                                                ค. 3  ปี
ข.      4  ปี                                                                ง. 2  ปี
11.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล
ก.      การขนส่งของโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ
ข.      การขนส่งคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ
ค.      การขนส่งของหรือคนโดยสารจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
ง.       การขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่1,000ตันกรอสขึ้นไป
12.      ข้อใดคือผู้ที่มีอำนาจออกกฎการถือท้ายและการเดินเรือ
ก.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ค.      ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
ง.       นายกรัฐมนตรี
13.      ข้อใดที่กำหนดแบบคำสั่งการกักเรือ
ก.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ข.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค.      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ง.       ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
14.      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการขนส่งของทางทะเล
ก.      ผู้ส่งของบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล
ข.      ใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน
ค.      สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ในประเทศหนึ่งไปยังท่าหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง
ง.       ในการจัดส่งของไม่มีการคิดค่าระวาง
15.      เมื่อได้บรรทุกของลงเรือเสร็จแล้วต้องออกใบตราส่งชนิดใด
ก.      ส่งสินค้าตามคำสั่ง                      ค.  บรรทุกแล้ว
ข.      ทำการจัดส่งสินค้า                       ง. รับสินค้า


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมเจ้าท่า ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า
- สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
 •  

  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
   
   
  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
  สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่  nas_za.za@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้