ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 4913เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

อัตราเงินเดือน,ค่าตอบแทนต่าง ๆ นายสิบตำรวจ

อัตราเงินเดือน,ค่าตอบแทนต่าง ๆ หากน้อง ๆ ได้ผ่านการคัดเลือก

สำหรับน้อง ๆ ที่จะสมัครสอบเข้ามาเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2556 อาจอยากทราบว่า เมื่อเข้ามาแล้ว น้อง ๆ จะมีศักดิ์ มีสิทธิ์อย่างไรบ้าง ผมจะขออธิบายเป็นข้อ ๆ ดังนี้ครับ
ตำแหน่งอำนวยการและสนับสนุน
เมื่อน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้บังคับหมู่ งาน(ตำแหน่งที่เลือก) ยศ สิบตำรวจตรี หรือ สิบตำรวจตรีหญิง แล้วแต่กรณี และเข้าทำงานทันทีเมื่อคำสั่งบรรจุแต่งตั้งมีผล ทั้งนี้การฝึกอบรมจะต้องรอกำหนดการในการเข้าฝึกอีกครั้งหนึ่ง เงินเดือนจะได้รับ ดังนี้
1       ระดับ ป.ขั้น 4.5 จำนวนเงิน 5,690 บาท กรณีบรรจุจากวุฒิ ม.และ
2       ระดับ ป.ขั้น จำนวนเงิน 6,470 บาท กรณีบรรจุจากวุฒิ ปวช.
ทั้ง กรณีดังกล่าวจะได้รับค่าครองชีพจำนวน 1500 บาท (จะได้รับไปจนกว่า เมื่อรวมกับเงินเดือนแล้ว ไม่เกิน 12,285 บาท) อีกกรณีหนึ่ง
ตำแหน่งป้องกันปราบปราม
เมื่อน้อง ๆ ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม (ตำแหน่งที่เลือก) ยศ สิบตำรวจตรี เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องเข้าอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เป็นระยะเวลา ปี โดยในระหว่างการฝึกอบรม น้อง ๆ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ (เป็นข้าราชการตั้งแต่ฝึกอบรม) ชั้นพลตำรวจ ได้รับเงินเดือน ระดับ พ.ขั้น จำนวนเงิน 1,360 บาท และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับเงินเดือน ระดับ ป.ขั้น 8.5 จำนวนเงิน 6,970 บาท และได้รับค่าครองชีพจำนวน 1500 บาท เช่นเดียวกับตำแหน่งอำนวยการ แต่น้อง ๆ สายป้องกันปราบปราม จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มอื่น ๆ หากน้อง ๆ มีตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑. ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม ด้านสืบสวน และด้านจราจร พ.ศ. ๒๕๔๘
สารวัตร                 เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
รองสารวัตร            เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
ผู้บังคับหมู่             เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
๒. ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สารวัตร                 เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท
รองสารวัตร            เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
ผู้บังคับหมู่             เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
๓. ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๓
พนักงานสอบสวน                           เดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
พนักงานสอบสวนชำนาญการ             เดือนละ ๑๔,๔๐๐ บาท
พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ      เดือนละ ๑๗,๓๐๐ บาท
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ           เดือนละ ๒๐,๘๐๐ บาท
พนักงานสอบสวนเชี่ยวชาญ              เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท
พนักงานสอบสวนเชี่ยวชาญพิเศษ       เดือนละ ๓๐,๐๐๐๐ บาท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้