ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 12684เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

เปิดสอบ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ 2556

เปิดสอบ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ข้อสอบ  ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนทุกเหล่าทัพเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 • ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 - 28 ปี
 • เป็นทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ ทั้งที่ศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 • บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
 • มีสัญชาติไทย บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิน
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
 • ความสูงตั้งแต่ 165 ซม.ขึ้นไป และไม่เกิน 180 ซม.
 • นับถือศาสนาพุทธ
 • ว่ายน้ำเป็น
 • ฯลฯ

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ระหว่าง 2 - 11 กรกฎาคม 2556 ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ภาคกลาง
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 14 - 17 กรกฎาคม 2556 ในงานพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ภาคเหนือ
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 สิงหาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • รายงานตัวทดสอบคัดเลือก 27 - 31 กรกรฎาคม 2556 ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
 • การรับสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2456 9452 และ 0 2356 0893

รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก การทดสอบคัดเลือก

 • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนทุกเหล่าทัพเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ1.    เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานด่วน คือ 
ก. เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง 
ข. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร 
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
2.    เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานตรงต่อ รมว.กห. ได้แก่ 
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร 
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง 
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 
ตอบ   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 
3.    เหตุการณ์ที่นับว่าสำคัญที่หน่วยใน ทบ. จะต้องรายงานต่อ ผบ.ทบ. ได้แก่ 
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร 
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง 
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
ตอบ   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
4.    เมื่อเกิดเหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทำการต่อสู้กันขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเองหรือบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตายจะต้องรายงานตรงต่อ 
ก. รมว.กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 5.    เหตุที่ต้องรายงานต่อ หน.ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. ได้แก่ 
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย 
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย 
6.    เมื่อเกิดเรื่องทหารถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง ต้องรายงานตรงต่อ 
ก. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ.สส. แล้วแต่กรณี 
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ  ง. ไม่มีข้อถูก 
7.    เมื่อมีการรายงานด่วนตรงต่อ รมว.กห. แล้วต้องรายงานตรงต่อใคร (แล้วแต่กรณี) 
ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห.             ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร
ข. ผบ.สส.                         ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห.     
8.    เมื่อมีเหตุนับว่าสำคัญเกิดขึ้นแล้วได้รายงานตรงต่อ รมว.กห. แล้วจะต้อง 
ก. รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ข. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ   ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
9.    หัวข้อการรายงานด่วนที่สุดตามคำชี้แจงกองทัพบก พ.ศ.2495 คือ 
ก. เมื่อไร, ใคร, ทำไม, ที่ไหน, อย่างไร 
ข. ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, อย่างไร 
ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร 


10.    ข่าวที่เกี่ยวกับทหารที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือรายคาบอันเป็นเรื่องเสื่อมเสียนั้น หากข่าวระบุว่าเป็นทหารหน่วยใด ให้ ผบ.หน่วย รายงานตรงต่อ 
ก. รมว.กห.                         ค. ผบ.ทบ.
ข. ผบ.สส.                         ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข. ผบ.สส.
11.    หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหารหรือหน่วยราชการที่อยู่ใกล้ 
ข. ให้ไปรายงานตนที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก หรือกองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า (ถ้ามี) 
ค. ไปรายงานตนที่หน่วยตามข้อ ก. และ ข. หน่วยใดหน่วยหนึ่ง 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ง. ไม่มีข้อใดถูก
12.    หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด 
ข. ให้ไปรายงานตนที่กองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า 
ค. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ หรือกองบัญชาการกองทัพบก
     ส่วนหน้า (ถ้ามี) 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด 
13.    การไปรายงานตนเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าสามารถทำได้ควรไปรายงาน 
ก. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพใด ๆ ก็ได้ที่อยู่ใกล้ 
ข. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแก่หน้าที่ของผู้ไปรายงาน 
ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน 
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ   ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน14.    การเดินทางไปปฏิบัติราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดที่ตนรับราชการ กรณีไปราชการนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามระเบียบ 
ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
     ไปติดต่อราชการ 
ข. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
     ไปติดต่อราชการ 
ค. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
     ไปติดต่อราชการ โดยลงบันทึกรายงานที่หน่วยนั้น ๆ จัดไว้และถ้ารายงานด้วยวาจาได้ก็จะเป็นการดียิ่ง 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตนไปติดต่อราชการ 
15.    การลงนามในสมุดรายงานเมื่อไปปฏิบัติราชการนอกจังหวัดที่ตนรับราชการ ให้ไปรายงานเมื่อใด 
ก. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ไปถึงเสมอ 
ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่เปิดทำ
     การ 
ค. ให้ไปรายงานตัวในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันเดินทางกลับ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่
เปิดทำการ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ประวัติและหน้าที่ของหทารมหาดเล็กรักษาพระองค์
- แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
- แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
- แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร


 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com
 • รูปภาพ:1111111111 copy (Medium).jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้