ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 1697เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

เปิดสอบองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ  จำนวน 9 ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556
1. ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  จำนวน  2  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ช่างโยธา
  ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  จำนวน  2  ตำแหน่ง

  เจ้าพนักงานพัสดุนายช่างโยธา
  ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  จำนวน  5  ตำแหน่ง

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการประชาสัมพันธ์บุคลากรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษา

2. การรับสมัคร
  จำหน่ายใบสมัคร
   ผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครสอบในราคาชุดละ 50 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556 ได้  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ
  กำหนดรับสมัคร
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลราชการ โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเิติมการรับสมัคร โทร. 0 4528 8550

3. รายละเอียดเพิ่มเติม หลักฐานที่ใช้สมัครสอบแข่งขัน หลักสูตรและวิธีการสอบ หลักเกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต.ธาตุ ใหม่ล่าสุด
รวบรวมคัดสรร แนวข้อสอบที่ใช้สอบล่าสุด
เข้าใจง่าย คอบคุมเนื้อหาที่ใช้สอบ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

รายละเอียดคลิ๊ก


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์

สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์  

ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งที่    [email]nas_za.za@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้