ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 3247เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

เปิดสอบครูผู้ช่วย อบจ.ศรีสะเกษ 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 สาขาวิชา 80 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556

1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • ภาษาไทย  16  อัตรา
 • คณิตศาสตร์   อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ  12  อัตรา
 • นาฎศิลป์   อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป  1  อัตรา
 • สังคมศึกษา   อัตรา
 • อุตสาหกรรมศิลป์  4  อัตรา
 • เคมี  3  อัตรา
 • บรรณารักษ์   อัตรา
 • แนะแนว  1  อัตรา
 • ดนตรี  8  อัตรา
 • ชีววิทยา  3  อัตรา
 • พลศึกษา  3  อัตรา
 • ฟิสิกส์  2  อัตรา
 • เกษตรกรรม  1  อัตรา
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา  2  อัตรา
 • ศิลปศึกษา   อัตรา
 • คอมพิวเตอร์  4  อัตรา
 • คหกรรม  1  อัตรา

2. การรับสมัครสอบแข่งขัน

 • ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
 • ผู้จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองที่ห้องประชุมอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เลขที่ 350 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และการประกาศสอบแข่งขัน

 • คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย  อบจ.ศรีสะเกษ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณปัจจุบันการเมืองการศึกษา 2556
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
แนวข้อสอบหลักสูตรและ
จัดกระบวนการเรียนรู้

แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั นเรียน
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้