ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 3250เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

เปิดสอบกองพลทหารราบที่ 15  2556


กองพลทหารราบที่ 15 เปิดสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งเสมียน พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย พลสูทกรรม ช่างยานยนต์ล้อ และพลขับรถ รวม 40 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก
  • ); background-position: 0px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">เสมียน จำนวน 10 อัตรา
  • ); background-position: 0px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย จำนวน 6 อัตรา
  • ); background-position: 0px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">พลสูทกรรม จำนวน 7 อัตรา
  • ); background-position: 0px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
  • ); background-position: 0px 6px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">พลขับรถ จำนวน 16 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครตำแหน่ง เสมียน,พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย และ พลสูทกรรม
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (บุคคลพลเรือนรับเฉพาะตำแหน่งพลสูทกรรม)

ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน

ตำแหน่ง พลขับรถ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของ กรมการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556(เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเองได้ ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 15 โทร.073 - 424021 โทร.ทบ.43711 – 12

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร 

เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว ๕  กลีบ  ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ    ดาว เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร

            ร้อยตรี            ร้อยโท 

            ร้อยเอก           พันตรี

ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารม้า ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ศม.    ศบ. 

            ศร.    ศสพ.

กองทัพภาคที่ ๑  ใช้อักษรย่อคือ

            ทภ            ทภ. 

                ทภ            ทภ.

เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            รูปลูกระเบิดมีเปลว         รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

เครื่องหมายเหล่าทหารสรรพาวุธทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            รูปลูกระเบิดมีเปลว         รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            รูปลูกระเบิดมีเปลว         รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่  เคลื่อนย้ายด้วยท้าว   ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศ

และเหตุการณ์เป็นหน้าที่ของเหล่าใด

            เหล่าทหารช่าง   เหล่าทหารปืนใหญ่ 

                .เหล่าทหารม้า     เหล่าทหารราบ

ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง  ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่

ของเหล่าใด

            เหล่าทหารช่าง   เหล่าทหารปืนใหญ่ 

            .เหล่าทหารม้า     เหล่าทหารราบ

 

ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารราบใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดเครื่องหมายที่

คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ศสพ. ศม. 

            ศบ.    ศร.

๑๐.  ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ศสพ. ศม. 

            ศป.    ศร.

๑๑เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง    บั้ง คือ

            สิบตรี สิบโท 

            สิบเอก            จ่าสิบตรี

๑๒นศทควรจะได้ทราบว่า เหล่าทหารบกมีกี่เหล่า

            ๑๕ เหล่า         ๑๖ เหล่า 

            .  ๑๗  เหล่า       .  ๑๘  เหล่า

๑๓ทหารการข่าว  มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร

            ข่าวทหารทั้งปวง            เบิกจ่ายเงินเดือน 

                .  การรักษาพยาบาล          ให้ความบันเทิง

๑๔ยศทหารนั้น  มีกี่ประเภท  คือ

            .    ประเภท       ประเภท 

            .    ประเภท     .    ประเภท

๑๕ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีอย่างไร

            จำคุกตั้งแต่    เดือน ถึง ๕ ปี        จำคุกตั้งแต่    ปี  ถึง    ปี

            จำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๕ ปี   .  จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ปี

๑๖กรมสวัสดิการทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            สก.    สห. 

            สพ.   .  สบ.

๑๗กรมการสัตว์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            กส.    สส. 

            สบ.   สพ.

๑๘กรมการแพทย์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            พบ.   พธ. 

            กธ.    กง.

 

๑๙กรมยุทธศึกษาทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ยศ.    ผท. 

            จย.    ยย.

๒๐กรมกำลังสำรองทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            กสร.  สบส. 

            สบบ. สตธ.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองพลทหารราบที่ 5 ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ข้อสอบความรู้แบบธรรมเนียมทหาร


ข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะหน้าที่ 

เลือตามที่สอบ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815

สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี ณัฐพล จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email=nas_za.za@hotmail.com

 

คลิ๊กถูกใจเพื่อรับข่าวสารทางเฟสบุ๊คที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้