ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 2734เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ การส่งเสริมสุขภาพชุมชน

แนวข้อสอบ การส่งเสริมสุขภาพชุมชน

1.       การมีส่วนร่วม ของประชาชน ในการส่งเสริมสุขภาพ แบ่งออกเป็นกี่ประการ ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ  3  ประการ  ได้แก่

1.       การสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล ชุมชน ในการควบคุมปัจจัยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดบริการสุขภาพมากขึ้น

2.       การจัดบริการในชุมชน (community-based health services)

3.       การประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนานโยบายเพื่อสุขภาพ (public health policy)

2.       การจัดบริการในชุมชน เป็นการบริการในระดับใด

ตอบ  ระดับปฐมภูมิ (primary care)

3.       องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ         องค์กรของรัฐ

-          องค์กรเอกชน

-          องค์กรชุมชน

4.       ปัญหาของชุมชนแบ่งออกเป็นกี่ด้าน  อะไรบ้าง

ตอบ       4  ด้าน ได้แก่

1.  ด้านสุขภาพ

                2. ด้านเศรษฐกิจ

                3.  ด้านสังคม

                4. ด้านสิ่งแวดล้อม

5.       สถานีอนามัยการจัดการ และการดำเนินงานของชุมชนอย่างไรบ้าง

ตอบ       1. การสร้างทีมงาน

2. การระบุปัญหา และสร้างความตระหนักของชุมชน

3. การวางแผนร่วมกัน ระหว่างสถานีอนามัย กับชุมชน

4.       การดำเนินการของชุมชน

5.       การประเมินผล และการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

6.       หลังจากการดำเนินงานไปแล้วเป็นระยะเวลาเท่าใดควรมีการประเมินภาวะสุขภาพของชุมชน

                ตอบ  ระยะเวลา  1  ปี

7.       บทบาทของเจ้าหน้าที่สุขภาพ ต่อการส่งเสริมสุขภาพได้แก่อะไรบ้าง

                ตอบ       1.  สร้างความมั่นใจให้กับชุมชน

                                2. เสริมสร้างพลังอำนาจแก่ชุมชน

                                3. ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพชุมชน

                                4. ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ

                                5. ประสานความร่วมมือ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้