ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 41044เข้าชม
  • 4ตอบกลับ

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ภาค ข. ของ อบต. อบจ.และเทศบาล

— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2010-11-08) —
Untitled Document
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
1
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1
2
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
3
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1
4
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
1
5
เจ้าหน้าที่พัสดุ
1
6
เจ้าหน้าที่การประปา
1
7
ช่างโยธา
1
8
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
9
เจ้าพนักงานธุรการ
2
10
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2
11
เจ้าพนักงานพัสดุ
2
12
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
2
13
นายช่างโยธา
2
14
นายช่างไฟฟ้า
2
15
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2
16
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
2
17
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
2
ลำดับที่
ตำแหน่งที่สอบ
ระดับ
18
นักพัฒนาชุมชน
3
19
นักวิชาการเงินและบัญชี
3
นักวิชาการศึกษา
นิติกร
วิศวกรโยธา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บุคลากร
เจ้าหน้าที่สันทนาการ

เจ้าหน้าที่บริหารทะเ้บียนและบัตร

27
นักวิชาการคลัง
3
28
นักวิชาการพัสดุ
3
29
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3
30
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3
31
เจ้าพนักงานเทศกิจ
3
32
ครูผู้ช่วย
3
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย 247 หน้า 
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ 
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบช่างโยธา 
แนวข้อสอบช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา 
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ 
และตำแหน่งอื่นๆ 

แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 
แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล 
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ 
แนวข้อสอบนิติกร 
แนวข้อสอบบุคลากร 
แนวข้อสอบวิศวโยธา 
แนวข้อสอบสถาปนิก 
แนวข้อสอบสันทนาการ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวภาษาไทย + VCD ติวคณิตศาสตร์  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด-เชียงราย 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอยุธยา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
แนวข้อสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
ออกหนังสือเวียน เตรียมเปิดสอบใหญ่ทั่วประเทศ อบจ. เทศบาล อบต.ทั้งภาค ก และ/หรือ ภาค ข. เร็วๆ นี้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมเปิดสอบใหญ่ทั่วประเทศ อบจ. เทศบาล อบต.ทั้งภาค ก และ/หรือ ภาค ข. เร็วๆ นี้

คาดว่าเปิดภายใน 2-3 เดือนนี้ครับ

ข่าวคืบหน้าอย่างไรทาง ชีทราม จะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เตรียมอ่านหนังรอสอบได้เลยครับ !!  โดยเฉพาะภาค ก เปิดสอบแน่นอนครับ !!

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 369.16 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2012-01-03
ขอบคุณ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้