ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 17105เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทุกสาขา กรมอาชีวศึกษา

ลำดับ แผนก/ชุดRev.ปีสาขาความตรงระดับวันที่ชม
1สาขางานยานยนต์ ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552ช่างยนต์ดีมาก8/11/25531062
2สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระดับปวส. ชุดที่ 1  2552ช่างยนต์ดีมาก29/10/2553637
3สาขาวิชาสามัญ ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552สามัญดีมาก10/09/2553719
4สาขาวิชาสามัญ ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552สามัญดีมาก10/09/2553462
5สาขาวิชาสามัญ ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552สามัญดีมาก10/09/2553499
6สาขาวิชาสามัญ ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552สามัญดีมาก10/09/2553301
7สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552การตลาดดีมาก10/06/2553487
8สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552ช่างอิเล็กทรอนิกส์ดีมาก10/06/2553838
9สาขาการจัดการทั่วไป ระดับปวส. ชุดที่ 2  2552การจัดการดีมาก8/06/2553269
10สาขางานการขาย ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552การขายดีมาก7/06/2553428
11สาขางานการบัญชี ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552การบัญชีดีมาก7/06/2553841
12สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552ช่างอิเล็กทรอนิกส์ดี6/06/2553584
13สาขางานการบัญชี ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552การบัญชีดีมาก1/06/25531150
14สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552ช่างอิเล็กทรอนิกส์ดี31/05/2553974
15สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552ช่างอิเล็กทรอนิกส์ดี31/05/2553559
16สาขางานการบัญชี ระดับปวช.ชุดที่ 2  2552การบัญชีดีมาก27/05/2553661
17สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552คอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม26/05/25531280
18สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552คอมพิวเตอร์ดีมาก26/05/2553825
19สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552ช่างไฟฟ้าดีมาก25/05/2553990
20สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552ช่างไฟฟ้าดี25/05/25531288
21สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552ช่างไฟฟ้าดีมาก25/05/25531053
22สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552คอมพิวเตอร์ดีมาก25/05/25531274
23สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552คอมพิวเตอร์ดีมาก25/05/2553666
24สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดีมาก19/05/2553694
25สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดี18/05/2553565
26สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552ช่างก่อสร้างดีมาก18/05/2553443
27สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552ช่างก่อสร้างดีมาก18/05/2553936
28สาขาการจัดการทั่วไป ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552การจัดการดีมาก14/05/2553241
29สาขาวิชาการตลาด ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552การตลาดดีมาก12/05/2553311
30สาขางานการบัญชี ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552การบัญชีดีมาก10/05/25531201
31สาขางานการขาย ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552การขายดีมาก7/05/2553344
32สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552ช่างก่อสร้างดีมาก3/05/2553293
33สาขางานก่อสร้าง ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552ช่างก่อสร้างดีมาก3/05/2553334
34สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552ช่างสถาปัตยกรรมดีมาก3/05/2553134
35สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552ช่างสถาปัตยกรรมดีมาก3/05/2553122
36สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552ช่างสถาปัตยกรรมดีมาก3/05/2553237
37สาขางานสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552ช่างสถาปัตยกรรมดีมาก3/05/2553444
38สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ชุดที่ 2  2552ช่างกลโรงงานดีมาก29/04/2553693
39สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวช. ชุดที่ 1  2552ช่างกลโรงงานดีมาก29/04/2553751
40สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวส. ชุดที่ 2  2552ช่างกลโรงงานดีมาก28/04/2553658
41สาขางานเครื่องมือกล ระดับ ปวส. ชุดที่ 1  2552ช่างกลโรงงานดีมาก28/04/2553677
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้