ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 19429เข้าชม
 • 7ตอบกลับ

หลักสูตรและวิธีการสอบ  ก.พ. ภาค ก.

เอาเทคนิคการทำข้อสอบ กพ. ให้ได้คะแนนดี สูตรการทำข้อสอบ วิธีการทำข้อสอบกพ ถ้าใครได้เอาไปทดลองแล้ว จะได้แน่นอน ถ้าคุณตั้งใจทำให้ดี และรู้จักวิเคราะห์ หาคำตอบ โดยตัดตัวเลือกที่ไม่สำคัญและไม่ถูกต้องออก เหลือแต่ข้อที่พิจารณาไว้ และตัดข้อที่ไม่ใช่ออก รับรองได้ผล สอบกพ. ได้แน่นอน เค้าเรียกว่าฉลาดคิดฉลาดทำ เรื่องของ กขคงจ  เป็นเรื่องง่ายๆ แต่ต้องพิจารณาตาเหตุและผล ตัดช้อยที่ไม่ใช่ออก และเอาข้อที่เหลือพิจารณา 

เทคนิคการทำข้อสอบ กพ. มาให้โหลดกัน โหลด ข้อสอบ กพ.  

รายละเอียด เทคนิคการทำข้อสอบ กพ มีภาค ก. วิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาษาไทย ทฤษฎีการเรียงประโยค
1.    หาข้อขึ้นต้นประโยค  โดยยึดหลักดังนี้
1.1  คำนาม  รวมทั้งคำ  “การ+กริยา”  และ “ความ+ วิเศษณ์”
1.2  ช่วงเวลา  รวมทั้งคำ เมื่อ  ใน  (ช่วงเวลาถ้าไม่ขึ้นต้นก็จะอยู่ประโยคสุดท้าย)
1.3  คำเชื่อมบางคำ  เนื่องจาก  แม้ว่า  ถ้า  หาก  คำเหล่านี้จะขึ้นต้นได้ต้องรวมกับคำนาม
1.4  หนังสือราชการ  ขึ้นต้นด้วย  ตาม  ตามที่  ด้วย
2.    คำเชื่อมที่เป็นคำมาตรฐานมี 11 คำคือ  ที่  ซึ่ง  อัน เพื่อ ใน  โดย  ด้วย  สำหรับ  ของ  จาก  ตาม  คำเหล่านี้ 
      ขึ้นต้นประโยคไม่ได้  ยกเว้นคำว่า ใน+นาม จาก+นาม  ตาม+ข้อบังคับ  ตาม+หน่วยงาน และถ้าคำเหล่านี้
      อยู่กลางประโยคถือเป็นส่วนขยายให้ตัดส่วนขยายเหล่านั้นทิ้ง
3.   คำปิดประโยค อีกด้วย  ก็ตาม  นั้นเอง  ต่อไป  เท่านั้น  ถ้าคำเหล่านี้ลงท้ายของข้อแล้วส่วนมากข้อนั้น
      จะเป็นข้อสุดท้าย  ช่วงเวลา  ประโยคคำถาม
3.   โครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อย  ทั้ง…และ….รวมทั้ง(ตลอดจน)  นอกจาก……แล้วยัง(ยังต้อง)  ไม่………แต่   
      แม้…แต่    ดังนั้น+นาม+จึง   ถ้า……แล้ว(ยัง)
5.   คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะจะต้องบวกคำกริยา เช่น  ประเทศสมาชิกอาเซียน  กระทรวงมหาดไทย
6.   หากมีข้อใดขึ้นต้นด้วยคำว่า  และ หรือ  ให้ใช้เทคนิคหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
7.   หากมีข้อใดขึ้นด้วยคำว่า  กับ  ต่อ  ให้หาคำกริยาที่ใช้คู่กัน  เช่น  ประสานกับ  ชี้แจงกับ  ผลต่อ
8.   ในการเรียงหากเหลือ 2 ข้อ  ให้พิจารณากริยาใดเกิดขึ้นก่อน  หรือเกิดทีหลัง 
ถ้าอยากได้อีกก็โหลดที่นี่ 


หลักสูตรและวิธีการสอบ 
ทดสอบความรูวามสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
๑. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ 
ทดสอบความสามารถในการประยุกฺต์ใช้วามคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห;หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ 
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล 
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ;เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ 
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ 
๒. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
(๑) ความเข้าใจภาษา 
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ 
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย 
(๒) การใช้ภาษา 
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง 
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ 

แนวข้อสอบภาค ก กพ 500 ข้อ 
เพื่อนๆขอกันเยอะเหลือเกิน ส่งให้ไม่ไหวเลย 
โหลดเอาแล้วกันน่ะ 
(ถ้า เพื่อนๆทำได้รับรองว่าผ่านภาค ก ของ กพ ได้แน่นอนคับ)
 1. วิธีการดาวโหลด inkbucks

  ข้อสอบคำอุปมา-อุปไมย
  http://8bffe445.linkbucks.com
  ข้อสอบแบบภาพเสมือน
  http://5e4a3fc5.linkbucks.com
  ข้อสอบวัดความคิดรวบยอด
  http://1c5a0615.linkbucks.com
  ข้อสอบวิชาภาษาไทย  ชุดที่  1
  http://3c5b18e0.linkbucks.com
  ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
  http://8ecf405b.linkbucks.com
  แบบทดสอบ แบบไม่เข้าพวก
  http://0d227067.linkbucks.com
  แนวข้อสอบเก่า กพ. พร้อมเฉลย
  http://8eb03f8c.linkbucks.com


เทคนิคสอบผ่าน กพ ภาค ก แบบขั้นเทพ

ผมคิดว่าหลายคนถามถึงสิ่งนี้มาก…. หลายคนสอบมาหลายปีและไม่ผ่านสักที  หลายคนหวังพึ่งโชคชตาในการเข้าสอบ บ้างก็บนบานศาลเจ้า ( ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ )  แต่หลายคนก็ไปสอบเพราะกระแสและไม่ได้มีความตั้งใจอย่างใจจริงในการที่จะไปสอบ..วันนี้ทาง Admin ขอมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆที่เคยสอบมาแล้วเมื่อปี 2554 ตอนนั้น admin เพิ่งจบใหม่ๆ ทำงานเอกชนได้ไม่กี่เดือน ก็เลยอยากไปสอบลองดูและหวังลึกๆที่จะผ่าน มาดูกันว่าเทคนิคอะไรบ้าง

 • เทคนิคเตรียมตัยอยู่บ้าน : อ่านแนวข้อสอบตามเว็บต่างๆ
 • ติดตามข่าว : ติดตามการเปิดสอบ การสมัครและการรับชำระเงินค่าสอบ ( เพราะฟลายคนพลาดไป 1 ปี เพราะลืมจ่ายเงิน )
 • ตรวจสอบความถูกต้อง : หลายคนกรอกข้อมูลผิดๆ ถูกๆ สอบผ่านก็ไม่มีประโยชน์
 • เตรียมอุปกรณ์สอบ : ปากกา ดินสอบ ยางลบ
 • เทคนิคข้อนี้เรียก รอบคอบ :  หลายคนเห็นข้อสอบแล้วลงมือทำทันที โดยไม่ได้อ่านแนวปฏิบัติการการทำข้อสอบ เพราะคิดว่าหน้าแรกไม่ได้สำคัญอะไร  แต่บอกเลยว่าคุณคิดผิด เพราะหน้าแรกนั้นแนะนำหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีทำข้อสอบ ( ใช้ปากกา/ดินสอ )  ทั้งยังบอกอีกว่าข้อสอบมีกี่ข้อ มี่กี่หน้า นั่นเอง
 • ไปถึงห้องสอบก่อนเวลา : การที่เราเดินทางไปก่อนเวลานั้นจะทำให้เราไม่เหนื่อยก่อนเข้าห้องสอบ  มีเวลาในการทำสมาธิ
 • ไม่ต้องเอาหนังสือไปทบทวนหน้าห้องสอบ : หลายคนคงแย้งในข้อนี้ แต่ผมว่าการอ่านหนังสือแล้วเข้าสอบทันทีนั้นจะไม่ได้ทำให้เราทำได้มากขึ้นหรอก  แต่กลับกัน ความรู้ใหม่ที่เพิ่งอ่านมันจะสับสนกับความรู้เก่ามากกว่า
 • ทำธุรส่วนตัวให้เสร็จก่อนเข้าห้องสอบ ข้อนี้ขอเล่าประสบการณ์หน่อย  เข้าไปนั่งสอบประมาณ 1 ชม. แม่เจ้าปวดท้องเข้าห้องน้ำ กำลังทำข้อสอบดีดี สมาธิหายหมดและต้องรอผู้คุมสอบกว่า 5 นาที เขาค่อยหันมาดู….ลืมไปหลายข้อเลย
 • อย่ารีบทำข้อที่เราไม่รู้ หรือไม่แน่ใจ
 • หัดวาดแผนภาพของเหตุการต่างๆ เวลาทำข้อสอบ
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • ห้ามทุจริต ( ข้อนี้มันแน่อยู่แล้ว )
1.การเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุข้าราชการ 
   คนที่จะสอบเข้ารับราชการจะต้องเข้าใจว่า ทางราชการกำหนดหลักเกณฑ์หรือหลักสูตรวิธีการสอบเอาไว้ โดยหลักสูตรการสอบนี้ก็มีอยู่ 3 ภาคด้วยกัน โดยภาคที่ 1 คือ ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป หรือภาค ก. จะเป็นการทดสอบในเรื่องของความสามารถในการคิด การใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพราะการสอบหรือการทำงาน ของคนที่จะเข้ามาทำงานราชการ ส่วนหนึ่งจะต้องทำงานในเรื่องที่ต้องใช้ความคิดใช้ทักษะในการทำ เพราะฉะนั้นเราต้องทดสอบในส่วนนี้ ภาคที่ 2 ภาค ข. เป็นความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จะเน้นความสามารถหรือความรู้ว่าเราจะทำอาชีพอะไร ก็ต้องทดสอบความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ เช่น จะเป็นนักกฎหมายจะต้องทดสอบในวิชากฎหมาย โดยปกติการสอบภาค ข.จะเป็นส่วนราชการแต่ละหน่วยงานราชการที่ต้องการคนจะดำเนินการสอบเอง ส่วนภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งจะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อจะดูว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ที่จะทำไหม วิธีการจะดูจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว ดูจากพฤติกรรมอื่น จากการสัมภาษณ์โดยการดูบุคลิก ผมคิดว่าผู้ที่จะเตรียมความที่จะสอบต้องเข้าใจว่าท่านจะมาสอบในภาคใด ขณะที่เข้าสอบคือส่วนใด ถ้าหากสอบในภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ก็จะต้องเตรียมตัวดูว่า วิธีการคิดวิเคราะห์ของเราเป็นอย่างไร ถ้าเป็นความรู้เฉพาะตำแหน่ง ถ้าจะสอบเป็นนักบัญชี จะต้องเตรียมตัวว่าการทำบัญชีทำอย่างไร สำหรับ ภาค ค.คือการประเมินบุคคล หรือการสัมภาษณ์ อันนี้จะต้องเตรียมตัวว่าบุคลิกของเราที่จะเข้ามาทำราชการ ว่ามีความเหมาะสมไหม เช่น กิริยา ท่าทาง วิธีการต่างๆ นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่ง และเมื่อรู้วิธีการเหล่านั้นแล้ว แต่ก็ยังมีความไม่พร้อมในการสอบของคนที่อยากเข้ารับราชการ เช่น ไม่ไปดูประกาศว่าสอบที่ไหน ตึกไหน เตรียมอะไรบ้าง ปรากฏว่าถึงวันสอบก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนไป ดินสอไป ปากกาไป สถานที่สอบอยู่ที่หนึ่ง ก็ไปอีกที่หนึ่ง พวกนี้คิดว่าเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ในประสบการณ์ของการสอบ ก.พ. พบเยอะพอสมควรในทุกครั้ง หรือผู้สอบคิดว่าการเตรียมตัวแบบนี้ไม่น่าจะสำคัญ แต่ว่ากลายเป็นข้อสำคัญ และการเตรียมพร้อมต้องเตรียมทั้งทางวิชาการ และส่วนตัวต่างๆ 

2.สนามสอบใช้พื้นที่ใดบ้าง 
- ไม่ได้กำหนดเป็นการทั่วไป การที่จะใช้สนามสอบอยู่ที่ใดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ จำนวนของผู้เข้าสอบ หลังจากนั้นผู้เข้าสอบจะมีการสมัครที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ 2-3 หมื่นคน ไปจนถึงเป็นหลายหมื่นคน ซึ่งการสอบในวันที่ 7 ก.ย.51 ก็มีผู้สมัคร 9 หมื่นคน แต่ว่าในบางครั้งเคยมีผู้สมัครในวันเดียวถึงประมาณ 2 แสน หรือ 3 แสนคน เพราะฉะนั้นสถานที่สอบจะเป็นที่ใดนั้นจะจัดสถานที่ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากจำนวนผู้สมัครสอบ 

3.คุณสมบัติที่สำคัญในการคัดเลือกบุคลากรของรัฐ 
- การคัดเลือกคิดว่า เป้าหมายของการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานทั้งราชการและเอกชน มันมีสิ่งที่เป็นเรื่องที่เหมือนกัน คืออยากได้คนเก่งและคนดี นั้นเป็นเรื่องหลักการทั่วไป คงจะบอกว่าราชการไม่อยากได้คนเก่ง ไม่อยากได้คนดีมาทำ เพราะทำอย่างไรที่จะมีวิธีสามารถจะคัดเลือกคนเก่ง เข้ามาทำงานให้มีผลผลิต และมีประสิทธิภาพในการทำงานได้และในขณะเดียวกันคิดว่าเกือบทุกแห่งต้องการคนดีด้วย ไม่ใช่คนเก่งอย่างเดียว เพราะอาจเข้ามาแล้วเกเร ทุจริต ลักขโมย  เราก็ไม่ต้องการแบบนั้น หลักการในการคัดเลือกก็คือเป็นทั้งคนเก่ง และคนดี ขยายว่าไม่ใช่เป็นคนเก่งหรือคนดีที่สุด ที่มาสมัคร กำหนดมากกว่าภาคเอกชน ก็ไม่ได้หมายความว่าเรารับทั้งหมด ทั่วไปโดยที่ไม่ได้สนใจจะเป็นคนเก่งและคนดี เราจึงต้องชักจูงคนเก่งและคนดีมาสมัครงานกับภาคราชการ    


4.การแอบอ้างการติวของสถาบันอื่นๆ 
- การสอบข้อสอบที่ สนง.ก.พ.เรามีข้อสอบประมาณแสนข้อ และมีวิธีการทำข้อสอบจะเลือกออกมาให้สอบไม่เกิน 100 ข้อ โดยจัดการพิมพ์ที่ปลอดภัย ซึ่งหากมีใครมาบอกว่าเป็นข้อสอบที่ใช้สอบชัดเจนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ผมเองซึ่งเป็นเลขาธิการในการสอบแต่ละครั้งยังไม่เคยเน้นข้อสอบ เพราะว่าเมื่อนำข้อสอบเข้าไปในห้องผู้พิมพ์ข้อสอบ จะออกมาจากห้องได้ก็ต่อเมื่อการสอบในครั้งนั้นเสร็จสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อผู้ที่บอกว่ามีข้อสอบชุดจริง และอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนรับอาสาจ่ายเงินแล้วจะไปดำเนินเรื่องให้ได้ โดยจะเรียนท่านผู้สอบว่าเบอร์สอบของท่านกับเบอร์สอบในการตรวจข้อสอบคนละเบอร์กัน มันมีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบวางไว้รัดกุมและหากพบการทุจริต จะเป็นความผิดทางอาญาและตัดสิทธิ์การสอบเข้ารับราชการตลอดชีวิต
ขอบคุณค่ะ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2011-06-07
ขอบคุณคราบ

เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 5#  โพสต์เมื่อ: 2011-07-04
ขอบคุณคับ
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 6#  โพสต์เมื่อ: 2011-08-03
thanks
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 7#  โพสต์เมื่อ: 2013-04-24
000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้