ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 235เข้าชม
  • 1ตอบกลับ

การเคหะแห่งชาติ

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพยาบาล การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนิติกร การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานระบบคอมพิวเตอร์ การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานจัดการสินทรัพย์ การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบช่างเทคนิค การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบบุคลากร การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ

ประกอบด้วย
1.แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ
2.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537
3.แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 2556
4.แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test
5.แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย
6.แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
7.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
8.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
แนวข้อสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2 แนวข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา ชุด 3
3 การบริหารและจัดการศึกษา ชุดที่ 1
4 การบริหารและจัดการศึกษา ชุดที่2
5 การบริหารและจัดการศึกษา ชุดที่ 3
6 แนวข้อสอบ พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
8 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
13 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา
MP3-P011 - สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้