ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 233เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

1/12/61

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 เงื่อนไขทางภาษา
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
9 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553
11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
12 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
13 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
14 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
15 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
16 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
MP3 -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด 
2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553 
6 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 p
7 ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2554 
8 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 
9 ความรู้เรื่องการเงินและการธนาคาร 
10 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS 
11แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
12 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 
13 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น 
14 แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร 
15 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน 
16 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้