ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 242เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

26/11/61

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย.
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ PART I
7 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526


____________________________________________________________________________________


(สีแดงคือหัวข้อ ใช้เนื้อหาเหมือนกัน)
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด เจ้าหน้าที่การเดินรถ
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด บุคลากร
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด นายช่าง ด้านเครื่องยนต์
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด นายช่าง ด้านอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด นายช่าง ด้านไฟฟ้า
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้ตรวจสอบ
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด ช่างเทคนิค
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานธุรการ
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานบัญชีและการเงิน
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด ช่าง
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานขายเชื้อเพลิง
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานสื่อสาร
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานจำหน่ายตั๋ว
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานปล่อยรถ
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานควบคุม
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานรับฝากพัสดุภัณฑ์
แนวข้อสอบ บริษัท ขนส่ง จำกัด พนักงานชานชาลา


1 ความรู้เกี่ยวกับ บริษัทขนส่ง จำกัด
2 แนวข้อสอบบริษัทขนส่ง จำกัด
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถพื้นฐานด้านตัวเลข
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
6 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
7 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
8 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
10 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้