ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 332เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

22/11/61

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏฺิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1.แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
2.การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข
3.ความรู้เกี่ยวกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4.สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5.สรุป + แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา บ้านเมืองที่ดี 
6..สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
_____________________________________________
แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความรู้เรื่องโลหิตวิทยา
ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยา
ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Quality Control)
แนวข้อสอบ+ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา
แนวข้อสอบพันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
_____________________________________________
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ สภากาชาดไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ  สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่รีดพิษงู สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบนายช่างโยธา สภากาชาดไทย 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สภากาชาดไทย  

1 ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
2 แนวข้อสอบสภากาชาดไทย
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8.แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้