ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 341เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบครู กทม.

แนวข้อสอบครู กทม.
แนวข้อสอบครู กทม. คณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครู กทม. ภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครู กทม. สังคมศึกษา
แนวข้อสอบครู กทม. ภาษาไทย
แนวข้อสอบครู กทม. ประถมศึกษา
แนวข้อสอบครู กทม. ดนตรีสากล
แนวข้อสอบครู กทม. ดนตรีไทย
แนวข้อสอบครู กทม. วัดผล
แนวข้อสอบครู กทม. คหกรรม
แนวข้อสอบครู กทม. ศิลปศึกษา
แนวข้อสอบครู กทม. บรรณารักษ์
แนวข้อสอบครู กทม. แนะแนว
แนวข้อสอบครู กทม. การศึกษาพิเศษ
แนวข้อสอบครู กทม. คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครู กทม. เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประกอบด้วย
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ
9 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
10 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
11 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
12 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
13 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
14 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบเก่า ครูผู้ช่วย กทม
MP3- P013 - คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
  • รูปภาพ:22308861_1556957567694234_8179742620619132030_n.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้