ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 369เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร.

แนวข้อสอบนักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ.ร.

1 ความสามารถด้านภาษาไทย

2 การสร้างแบบทดสอบ IQ และ EQ

3 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

4 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

5 แนวข้อสอบการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

6 แนวข้อสอบความสามารถภาษาอังกฤษ (CU-TEP)

7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

8 สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

9 แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546

10  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

11 แนวข้อสอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA

12 การพัฒนาระบบราชการไทย (ถาม-ตอบ)

13 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

mp3 - ภาษาอังกฤษ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้