ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 299เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ตำรวจ

แนวข้อสอบอำนวยการ ด้านบัญชี 
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
9 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 1
10 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ
แนวข้อสอบตำรวจ อำนวยการ
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
9 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 1
10 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
5 แนวข้อสอบ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
6 สรุป คำถาม พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
11 แนวข้อสอบตรวจคนเข้าเมือง
mp3 – วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 212w" sizes="(max-width: 489px) 100vw, 489px" style="box-sizing: inherit; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; display: block; margin: 0px auto;">


แนวข้อสอบตำรวจ ช่างคอมพิวเตอร์ 
1.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3.แนวข้อสอบภาษาไทย
4.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5.แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
6.แนวข้อสอบ พรก. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
แนวข้อสอบตำรวจ พลขับ
1.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3.แนวข้อสอบภาษาไทย
4.แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5.แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
6.แนวข้อสอบ พรก. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7.แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้