ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 502เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

22/6/61

แนวข้อสอบทหารประทวน กองทัพอากาศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
2 แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ
3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์_____________________________________________________________________________________________
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมทางหลวง

(สีแดงคือหัวข้อ เนื้อหาใส่เหมือนกันตามนี้ครับ)
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณข้าราชการกรมทางหลวง
แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบ พรบ.ทางหลวง พศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
_______________________________________________________________________________________


แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


(สีแดงคือหัวข้อ เนื้อหาใส่เหมือนกันตามนี้ครับ)


ประกอบด้วย
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
ข้อสอบเก่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล
_______________________________________________________________________________________


แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
4 การบริหารจัดการองค์กร
5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
6 ความหมายของการบริหาร
7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
10 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการเกษตร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร
4 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
7 การบริหารงบประมาณ
8 การวิเคราะห์งบการเงิน
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
12 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี ชุด 2
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักสถิติ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร


(สีแดงคือหัวข้อ เนื้อหาใส่เหมือนกันตามนี้ครับ)


ประกอบด้วย
1.ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2.แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
3.แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร _จากสนามสอบจริง
4.แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุด 1-3
5.แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อัตนัย
6.นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
7.ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
8.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
9.สรุปเนื้อหาและถาม ตอบ
10.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
_______________________________________________________________________________________
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
1.ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2.ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
3.สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
4.สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
5.แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554
6.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
7.แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
8.แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
9.สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
10.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
11.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
______________________________________________________________________________________
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ป.ป.ส.
1.ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
2.แนวข้อสอเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.
3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
4.แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6.ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
7.ข้อสอบเก่า ป.ป.ส.


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้