ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1252เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ สำรองช่างฝีมือ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบภาษาไทย
5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พ.ศ.2543
10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์ผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบ นายช่างเขียนแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินบัญชี สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานประกันสังคม
ประกอบด้วย
แนวข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของการประกันสังคม 
แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม 
กฎหมายประกันสังคม 
สวัสดิการแรงงานนอกระบบ 
อนาคตสังคมไทยกับงานด้านสวัสดิการสังคม 
แนวข้อสอบนักวิชากาแรงงาน 
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้