ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
  • 1173เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

แนวข้อสอบ นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
แนวข้อสอบ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกอบด้วย
1. แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
2. นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
5. แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้