ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 • 7633เข้าชม
 • 4ตอบกลับ

เปิดสอบ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2


ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน รวม 28 อัตรา (บัดนี้-10 กรกฎาคม 2558)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน รวม 28 อัตรา (บัดนี้-10 กรกฎาคม 2558)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา
ปฏิบัติหน้าที่มิสเตอร์ประปา จำนวน 28 อัตรา
เงินเดือน 14,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ อายุไม่เกิน 35 ปี

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

เปิดรับสมัครตั้งแต่  บัดนี้-10 กรกฎาคม 2558

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.71 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
วันที่ประกาศ :01 กรกฎาคม 2558


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815

สรุป – เก็งแนวข้อสอบ เฉลย

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

. 4 สิงหาคม 2502  . 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

กรมอนามัย กองประปาภูธร

องค์การบริหารส่วนตำบล กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระทรวงมหาดไทย


5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

นายฤทธิรงค์ จัยสิน นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต

76 เขต  21 เขต

. 30 เขต  10 เขต

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks Authority  . Provincial Waterworks

. Provincial Waterworks Authority . Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี

. 1-2 ปี 3-5 ปี

6-7 ปี 10 ปี

9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  

PLACI ELUM  

ALUM  PHoRE 

10ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
ให้ใช้ด่างทับทิม 
ให้ใส่ยิบซัม
ให้ใส่ปูนขาว
ให้ใส่ถ่านกัมมันต์ 

11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ 

. สารส้ม  ครอรีน

ปูนขาว ด่างทับทิม 

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด 

. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
. 
ใส่ด่างทับทิม 
 เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม 

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร 

. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  

. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว 

. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง 

14. ท่อ PVC มี ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร 

ขนาด58.5 และ 13.5 นิ้ว ขนาด 24 และ 7.5 นิ้ว 

ขนาด56.5และ 10.5 นิ้ว ขนาด4.55.5 และ 12.5 นิ้ว 

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร 

ใส่สารส้มทุก 2 ปี  . ล้างอย่างน้อยทุก ปี 

. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน . ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด 

ชัยนาท 

กาญจนบุรี

สุพรรณบุรี 

ราชบุรี 

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร 

. 0.1 ppm  . 0.2 ppm 

. 0.3 ppm . 0.5 ppm 

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร 

. 0.1-0.2 ppm . 0.3-0.4 ppm 

. 0.25-0.45ppm . 0.5-0.8ppm 

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน

7 ขั้นตอน 

5 ขั้นตอน 

.3 ขั้นตอน 
2 ขั้นตอน 

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน 

. Rapid Mixing 

Flocculation 

Slow Mixing/Flocculation 

Floc 

21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด 

ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา นาที 
ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา นาที

.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา นาที  

ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา นาที 

22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า 

. NTU Floc 

. Media . Nedia 

23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด 

 . NTU . 5 NTU 

. NTU 10 NTU 

24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด

. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 

. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม .. 2545

พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.. 2519 

 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.. 2542

25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร

 http://www.pwa.co.th

 http://www.pwa.go.th

. m http://www.pwa.co

ac.th http://www.pwa.

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ 33 ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.. ใด

. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 

 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

 สิงหาคม  . 2554

27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

ทรายแม่น้ำ 

ถ่านแอนทราไซด์ 

ถ่านกัมมันต์ 

ด่างทับทิม 

28. ขอมูลใดไมใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา

  ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
 ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   29.ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ

 :  ความขุน     สี     กลิ่น
     :  ความขุน    รส     ความกระาง
     :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
    :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาภูมิภาค (ก.ป.ภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบเก่า กปภ.  ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
 • นักบัญชี 4
 • นิติกร 4
 • วิศวกร 4 (โยธา)
 • เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)
 • วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)
 • ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)
 • ช่างโยธา 3
 • ช่างเครื่องกล 3
 • ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
 • ช่างไฟฟ้า 3
 • นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
 • ผู้ตรวจสอบ 4
 • นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และ VCD ติวสอบ Aptitude Test  ราคา 679 บาท

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 087-0708815
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์   ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]nas_za.za@hotmail.com

สอบถาม
โทร 0870708815
email:nas_za.za@hotmail.com
Line:naszaza      

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
1.ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาค
2.ข้อใดมีความหมายว่า บันทึก (F1 ,F2,F3,F4,F5,F6)
3.การประปาที่ดูแล รับผิดชอบ  ภาคใต้ตอนบนคือเขต.....
4.หาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปา 6 เดือนแรก (โจทย์ให้ตารางปริมาณการใช้น้ำ ทั้งปีมาให้)
5.ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ (ให้กลุ่มตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์และถามว่าถูกกี่ข้อ  ผิดกี่ข้อ)
6.ผู้เข้าร่วมทำลายหนังสือราชการมีใครบ้าง  ระดับให กี่คน
7.หนังสือราชการเก่าๆ  ต้องนำไปเก็บไว้ที่ใด
8. หนังสือราชการทั่วไป  ต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีก่อนจะนำไปทำลาย
9. กำหนด 3x +24 =x-5  ค่าของ x คือ
10.ความหมายของ  การจัดการเชิงกลยุทธ์
11.แผนพัฒนาเศรษกิจฉบับที่ 10 มุ่งเน้นด้านใด
12.ข้อใดแสดงถึงบทบาท หน้าที่ของเจ้าของกิจการ
13.หน้าที่ของผู้บริหารระดับกลาง คือ
14.การใช้สูตร x-cell เพื่อคำนวณเงินเดือน และการจ่ายโบนัสพนักงาน(โจทย์กำหนดตารางแสดงรายละเอียดของพนักงานแต่ละคน)
15.ความหมายของสัญลักษณ์  ซิกม่าร์
16.ในการผลิตสินค้า A ต้องใช้วัตถุดิบ 100 กก. ใช้เวลาผลิต  5 ชั่วโมง  จากผลการปฎิบัติงานปรากฎว่านาย ก
ใช้วัตถุดิบอย่างระมัดระวัง  ไม่แตกหักหรือเสีย ซึ่งใช้วัตถุดิบเพียง 95 กก. ใช้เวลา 5 ชั่วโมง  จะสรุปการทำงานของนาย ก ว่าอย่างไร
17.ให้ระบุส่วนประกอบของรายงานการประชุม
18.ทรัพยากรทางการบริหารมีอะไรบ้าง
19. ภาษาอังกฤษข้อ 1-8 คือ การอ่านเพื่อจับใจความและสรุปเนื้อเรื่อง
20.ภาษาอังกฤษ ข้อ 9-15  ให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วเติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
ส่งเป็นไฟส 399 บาท
หนังสือ vcd ุ679 บาท รวมค่าจัดส่ง ems

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 087-0708815 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ ใหม่ล่าสุด 399- 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 402-654466-2 ธ.ไทยพาณิชย์ 
สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น ชื่อบัญชี พชรคุณ จูมศิลป์ ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email]nas_za.za@hotmail.com 

สอบถาม 
โทร 0870708815 
email:nas_za.za@hotmail.com 
Line:naszaza


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
เฉพาะตอบกลับของผู้โพสต์ 4#  โพสต์เมื่อ: 2015-07-02
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ    โทร 087-0708815
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้